Rotary Club Słupsk

,, PRZEKUWANIE HISTORII W LITERATURĘ ”

poniedziałek, 4 Październik 2010 18:00

W scenerii Zamku Książąt Pomorskich w sali w której przebywali pomorscy znamienici włodarze tej Ziemi – odbyło się spotkanie koleżeńskie członków naszego Klubu z bratem Ryszardem Kurylczykiem,który pisze powieści historyczne usytuowane w rozległej przestrzeni geograficznej i czasowej.Opowiadał nam najpierw o swojej fascynacji okresem V i IV w. p.n.e. a ściślej przebiegiem wojen persko-greckich. O ówczesnych zdarzeniach napisał trzy powieści : „Sekretne archiwum Kambudżiji”, „Jeruzalem,Jeruzalem” i „Od Maratonu do Arderikii”. Wysłuchaliśmy barwnej opowieści o bohaterach tamtych czasów. Kolejny tryptyk Ryszarda dotyczył religii. Ukazały się na ten temat następujące powieści: „Niezłomny z Nazaretu”,”Ostatni apostoł” i „Papież”.Książki te obejmują czasy od czynnej działalności Jezusa,poprzez „Edykt mediolański” z IV w .n.e. do okresu pontyfikatu papieża Innocentego III w przełomie XII i XIII wieku. W ostatnich latach autor zajął się historią nam bliższą. Spod jego pióra wyszła powieść o zaistnieniu Słowiańszczyzny w Europie,obejmująca okres od II w p.n.e do V w.n.e ,pod tytułem „Słowiański przedświt”. A teraz pisze książkę o królowej Jadwidze i Jagielle. Spotkanie to było sympatycznym odskokiem od codzienności i w jakimś sensie owe refleksje Ryszarda,jak i powstała dyskusja – pokazały jak z historycznego punktu widzenia są mało istotne… dotykające nas współczesne sensacje.


« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.