Rotary Club Słupsk

WYSTAWA FUNERALNA W SŁUPSKIM MUZEUM

poniedziałek, 22 Listopad 2010 12:00

Wspomogliśmy kwotą 500zł wystawę pod nazwą ” Die blume ist verwelckt ”. Niemiecki tytuł wystawy zaczerpnięty z tekstu zamieszczonego na jednym z epitafiów w tłumaczeniu na język polski brzmi : ,,Zwiędł już kwiat”. Jest to alegoryczne przedstawienie kruchości świata doczesnego i przypomina o przemijaniu… Celem wystawy jest ukazanie bogatego wachlarza form artystycznych, który towarzyszył protestanckim zwyczajom pogrzebowym. Dla współczesnych mieszkańców Słupska i okolic, związanych w dużej mierze z tradycją katolicką, wystawa ta stanie się zapewne nie tylko lekcją historii, ale także lekcją kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także www.muzeum.slupsk.pl

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.