Rotary Club Słupsk

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PROF. JERZYM HAUZIŃSKIM NASZYM KOLEGĄ KLUBOWYM

czwartek, 27 Styczeń 2011 18:00

 

Słupski Ośrodek Kultury w teatrze Rondo w Słupsku
zorganizował wieczór pt. ” Z Albanią i Iranem w tle ”. Była to promocja książek o Wschodzie z udziałem prof. Jerzego Hauzińskiego, który jest autorem obu tych wydawnictw. W spotkaniu brał również udział Generalny Konsul Honorowy Albanii w Poznaniu – Jarosław Rosochacki – historyk, etnograf i tłumacz. Spotkanie poprowadził dr Bronisław Nowak .


Prof. Jerzy Hauziński (RC Słupsk)W 1970 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1973 obronił pracę doktorską. Habilitował się w 1977 na Wydziale Historycznym UAM na podstawie rozprawy Polityka orientalna cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1988 w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1991-1994 wykładał historię krajów muzułmańskich w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku (rektor w latach 1997-2002). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na średniowiecznej historii świata muzułmańskiego. Od 1988 jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk.

W 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.