Rotary Club Słupsk

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW PREZYDENCKICH

sobota, 2 Lipiec 2011 18:00

PO ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU ROTARIAŃSKIEGO W SŁUPSKU ZA ROK 2010 / 2011 SPOTKALIŚMY SIĘ W PODZIEMIACH ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W RESTAURACJI ,,ANNA DE CROY”  GDZIE DYSKUTOWALIŚMY  NAD PROBLEMAMI RUCHU ROTARIAŃSKIEGO NA ZIEMI SŁUPSKIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ. ZASTANAWIALIŚMY SIĘ JAK POMAGAĆ ZDOLNEJ MŁODZIEŻY, FUNDOWAĆ WIĘCEJ STYPENDIÓW, WYSYŁAĆ W PODRÓŻE DZIECI I MŁODZIEŻ ABY POZNAWAŁY ŚWIAT I NIOSŁY POKÓJ .

CO ROKU PODEJMUJEMY TRUD PRZECHODZENIA PONAD PODZIAŁAMI NARODOWOŚCIOWYMI SPOŁECZNYMI RELIGIJNYMI I KULTUROWYMI. SKŁADALIŚMY SOBIE ŻYCZENIA UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANA DYNAMICZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA POLU SPOŁECZNYM I WYCHOWAWCZYM ABY WŁĄCZAĆ SIĘ AKTYWNIE W DOBRE INICJATYWY WSZĘDZIE TAM GDZIE MOŻNA POMÓC CZŁOWIEKOWI .

 

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.