Rotary Club Słupsk

Klub nasz był mecenasem przedsięwzięcia pod nazwą 11. Dni Kultury Żydowskiej

czwartek, 3 Październik 2013 11:59

Od 3 – 5 października 2013

Klub nasz był mecenasem przedsięwzięcia pod nazwą 11. Dni Kultury Żydowskiej

To jedyna okazja w roku, kiedy słupszczanie jak i mieszkańcy innych polskich miast mogą na kilku płaszczyznach obcować z kulturą, której od czasu Holokaustu nie ma w pejzażu kultury polskiej .

Ważnym elementem w budowaniu społeczności lokalnej jest stosunek do dziedzictwa kulturowego. Te nasze relacje z przeszłością tworzą współczesny świat. Nie są tu najważniejsze pedagogiczne nakazy z góry, ale nasza głęboko osobista postawa. To my sami budujemy swoją tożsamość. Jednym z testamentów największego Polaka Jana Pawła II, jaki nam zostawił jest książka „Pamięć i tożsamość”. Nie ma życia bez pamięci, nie ma uczciwego funkcjonowania we wspólnocie bez szacunku dla innych ludzi. Polski Papież przypomina na kartach swojej książki, że ważnym dziedzictwem jest ,,Rzeczpospolita wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność. Ojciec Święty wzywał, byśmy nie pozwolili temu dziedzictwu zaginąć, każdy na swój sposób ma o nie dbać.

Propozycje filmów, koncertów, spektakli, wystaw, promocji książek, spotkań i rozmów dają możliwość poznania i konfrontowania oraz mówienia o emocjach, które ciągle towarzyszą stosunkom polsko-żydowskim .

Co roczne spotkania, wykłady i prezentacja obyczajów mają na celu kształtowanie postaw, otwartości i tolerancji

link : http://www.sok.slupsk.pl/pracownie/rondo/591-11-dni-kultury-zydowskiej-w-slupsku

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.