Rotary Club Słupsk

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci

czwartek, 7 Listopad 2013 14:02

Od wielu lat klub nasz udziela wsparcia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. UNICEF w Słupsku który zajmuję się dziećmi o rożnym stopniu niesprawności umysłowej. W 2013roku pomogliśmy Ośrodkowi w organizacji grupowych  turnusów rehabilitacyjnych w których brały udział nie pełno sprawne dzieci z ubogich rodzin, wymagające specjalistycznej rehabilitacji. Dotyczyły to m.in. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Turnus odbył się w terminie 28.09-11.10.2013 w sanatorium „PANORAMA MORSKA W JAROSŁAWCU” . Wzięło w nim udział 72 uczniów.

Nasza pomoc dotyczyła w szczególności finansowania specjalistycznych zabiegów dla czworga uczniów poruszających się na wózkach gdzie koszt takich zabiegów to ok. 2tyś zł na jedno dziecko . W załączeniu pokazujemy podziękowanie, które wzrusza i daje wiarę w idee rotariańskie .

 

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.