Rotary Club Słupsk

Zmiana Prezydencji w Rotary Club Słupsk

sobota, 22 Sierpień 2020 14:58

W dniu 01.08.2020 w restauracji Casa Italia odbyło się uroczyste spotkanie członków klubu. W trakcie spotkania Prezydent Rotary Club Słupsk Andrzej Ossowski przekazał służbę Prezydentowi Elektowi Mieczysławowi Kozińskiemu.

Prezydent Rotary Club Słupsk Andrzej Ossowski podziękował za wsparcie i pomoc w realizacji zadań klubu sekretarzowi klubu bratu Krzysztofowi Banachowi, skarbnikowi klubu bratu Janowi Reczkowi, wiceprezydentowi klubu bratu Mieczysławowi Kozińskiemu.

W ramach podsumowań bieżącej służby Prezydenta Andrzeja Ossowskiego odbyło się sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2019/20.

« »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.