Rotary Club Słupsk

Cele Rotary

CELE ROTARY
Celem Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności, wspieranie i umacnianie:

  • Po pierwsze. Rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, jako możliwości niesienia pomocy;
  • Po drugie. Wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina – jako możliwości służenia społeczeństwu;
  • Po trzecie. Stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
  • Po czwarte. Budowy zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach połączonych ideałem służby

TEST CZTERECH PYTAŃ
Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie.

„Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez RI w 1943 r., a jego autor został Prezydentem RI w roku 1954/1955.
W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy:

  1. Czy to jest prawda?
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
  4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.