Rotary Club Słupsk

Dokonania RC Słupsk

RC SŁUPSK ORGANIZATOREM BALU CHARTYWYWANEGO

sobota, 12 Luty 2011 20:00


W roku bieżącym (12 lutego 2011) już po raz dziewiąty w Słupsku odbył się charytatywny bal prezydencki. Poprosiliśmy Pana Prezydenta miasta o zgodę na to by słupski Rotary Club przejął na siebie obowiązki organizatora tej szczytnej imprezy. W zakres tych obowiązków wchodzi również udostępnienie naszego konta na które uczestnicy balu i osoby chcące pomóc, lecz z różnych przyczyn nie mogące wziąć udziału w zabawie wpłacały wszelkie związane z tą zabawą kwoty pieniędzy. Po rozliczeniu kosztów balu dochód z niego przekazany zostanie w całości na cel wskazany przez Pana Prezydenta. Podjęto już decyzję że zebrane środki trafią na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Autyzm” w Słupsku.

 

22 kwietnia bieżącego roku w słupskim ratuszu, Maciej Kobyliński Prezydent Miasta Słupska przekazał symboliczny czek na kwotę 30 000 złotych na rzecz beneficjenta – Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Autyzm” w Słupsku.

Środki te zostały zebrane podczas IX Charytatywnego Balu Prezydenckiego, który odbył się w lutym br. Z rąk prezydenta czek odebrały pani Beata Murawiejko, Prezes oraz pani Regina Goral, Skarbnik Stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że podczas balu, Bursztynowego Niedźwiadka Szczęścia za 12 tys. zł wylicytowali małżeństwo słupskich lekarzy Joanna i Wojciech Polak.

Organizowane od dziewięciu lat bale charytatywne Prezydenta Miasta Słupska, które przebiegają pod hasłem: „Czyń dobrze i baw się przy tym”, przyniosły dotąd blisko 400 tysięcy złotych. Pieniądze te przeznaczono na różne formy pomocy osobom chorym i potrzebującym.


SEKCJA TENISA STOŁOWEGO PRZY I LO. W SŁUPSKU

poniedziałek, 21 Marzec 2011 13:00

Klub podjął uchwałę o wsparciu finansowym Słupskiej sekcji tenisa stołowego przy I LO. W Słupsku. Przyznanie kwoty 500zł na zakup robota do nauki gry w tenisa stołowego .

 

Szkolna sekcja bardzo prężnie się rozwija organizuje turnieje na szczeblu miejskim i ogólnopolskim zwłaszcza w okresie zbiorki środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy .


WOJSKA NAPOLEOŃSKIE POD SŁUPSKIEM Marzec 1807

sobota, 18 Czerwiec 2011 12:00

Odbyła się rekonstrukcja potyczki wojsk napoleońskich z wojskami pruskimi która miała miejsce w okolicach mostu w Łupawie oraz w miejscowości Żochowo w regionie Słupskim. Nasz klub znalazł się w komitecie organizacyjnym tego zdarzenia które odbywać się będzie cyklicznie co roku. Poszczególni członkowie klubu wsparli finansowo realizację tego przedsięwzięcia, które mimo nie najlepszych warunków pogodowych zgromadziło liczną rzeszę widzów.

 

 

Dla zainteresowanych okresem bitew napoleońskich odsyłamy do następujących adresów gdzie prezentowane są filmy z potyczki pod Łupawą .

http://youtu.be/vcLa_F3Zeio

http://youtu.be/7NhSUMoMc-w

 

 

 

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW PREZYDENCKICH

sobota, 2 Lipiec 2011 18:00

PO ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU ROTARIAŃSKIEGO W SŁUPSKU ZA ROK 2010 / 2011 SPOTKALIŚMY SIĘ W PODZIEMIACH ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W RESTAURACJI ,,ANNA DE CROY”  GDZIE DYSKUTOWALIŚMY  NAD PROBLEMAMI RUCHU ROTARIAŃSKIEGO NA ZIEMI SŁUPSKIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ. ZASTANAWIALIŚMY SIĘ JAK POMAGAĆ ZDOLNEJ MŁODZIEŻY, FUNDOWAĆ WIĘCEJ STYPENDIÓW, WYSYŁAĆ W PODRÓŻE DZIECI I MŁODZIEŻ ABY POZNAWAŁY ŚWIAT I NIOSŁY POKÓJ .

CO ROKU PODEJMUJEMY TRUD PRZECHODZENIA PONAD PODZIAŁAMI NARODOWOŚCIOWYMI SPOŁECZNYMI RELIGIJNYMI I KULTUROWYMI. SKŁADALIŚMY SOBIE ŻYCZENIA UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANA DYNAMICZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA POLU SPOŁECZNYM I WYCHOWAWCZYM ABY WŁĄCZAĆ SIĘ AKTYWNIE W DOBRE INICJATYWY WSZĘDZIE TAM GDZIE MOŻNA POMÓC CZŁOWIEKOWI .

 

« Starsze aktualności
Nowsze aktualności »
ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.