Rotary Club Słupsk

Rotary International

Rotary International – Historia i Dokonania

CZYM JEST ROTARY?
Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie klubów służebnych na świecie. Zrzesza około 32,000 Klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1.200.000 osób (rotarian). Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzieć, a w szczególności:

 • rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
 • promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
 • promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
 • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
 • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową współnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

MOTTO ROTARY
Service Above Self (Służba ponad własne interesy)

KRÓTKA HISTORIA ROTARY

 • 1905 – W gabinecie nr 711 w Unity Building w Chicago odbywa sie pierwsze spotkanie Rotary (oczywiście wtedy jeszcze nazwa Rotary nie istnieje). Autor idei i inicjator spotkania prawnik Paul Harris marzy o stworzeniu koleżeńskiego kręgu ludzi reprezentujących różne zawody i branże, którzy będą wspólnie działać na rzecz innych. Na pierwszym spotkaniu obecni są czterej członkowie, lecz szybko dołączają do nich kolejni i powstaje pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, oznaczajacego zmianę miejsca spotkań jak I władz klubu)
 • 1907 – Rotary rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.
 • 1908 – Powstaje drugi klub rotariański w San Francisko (California)
 • 1910 – Ruch Rotary liczy już 16 klubów i 1500 członków.
 • 1910 – W Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza sie zostać prezydentem Stowarzyszenia. Będzie nim przez dwa lata. Na Konwencji pada słynne zdanie, które stanie się jednym z dwóch mott Rotary: „He profits most, who serves best” (Ten korzysta najwiecej, kto najlepiej służy).
 • 1911 – Ukazuje się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI „The National Rotarian”, przekształcony następnie w „The Rotarian”
 • 1917 – Szósty prezydent RI Arch C. Klumph ogłasza utworzenie Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie. Koledzy reagują tyleż entuzjastycznie, co oszczędnie. Pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosi 26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dzis wpłaty przekroczyły 1,5 mld UDS (p. również: Rotary Foundation).
 • 1924 – W urzędzie patentowym USA zostaje zarejestrowany oficjalny emblemat Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym. http://www.rotary.org/(…)/RotaryLogo.aspx
 • 1931 – Oficjalna rejestracja przez Rotary International RC Warszawa (numer Klubu: 3427). Prezydentem zostaje Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921
 • 1933 – Powstanie kolejnych trzech klubów: RC Łódź (3632), RC Kraków (3660), RC Katowice (3702)
 • 1934 – Powstanie RC Gdynia (3722)
 • 1935 – Powstanie RC Bielsko (3756) i RC Lwów (3899)
 • 1936 – Powstanie RC Bydgoszcz (3906). Kluby polskie działają już w ramach samodzielnego dystryktu o numerze 85
 • 1937 – Działa komitet założycielski RC Poznań, jednak nie dochodzi do rejestracji klubu
 • 1938 – Powstanie RC Pabianice
 • 1939 – W okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki krajach Rotary przestaje działać. Rok później Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie.
 • 1940 – Kazimierz Zienkiewicz – były prezydent RC Katowice inicjuje w Londynie powstanie Międzynarodowej Reprezentacji Klubów Rotariańskich Europy, w skład której wchodzą Rotarianie na uchodźctwie z pięciu okupowanych przez hitlerowskie Niemcy krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Placówka ta otrzymuje specjalny status i pod zmieniającymi się nazwami (m.in. Wspólnota Rotariańska Narodów Zjednoczonych, Placówka Rotary dla Rotarian na Wygnaniu) działa do 1944 r. Wartym wspomnienia jest fakt, iż to właśnie na forum wyżej wspomnianej struktury powstała idea powołania UNESCO, u genezy której znaczący był udział polskich Rotarian.
 • 1943 – RI oficjalnie przyjmuje tzw. „moralny kompas Rotary” – złożony z 24 słów „Test 4 pytań”.
 • 1945 – Podczas konferencji założycielskiej ONZ, w uznaniu dotychczasowych zasług Rotary International otrzymało status doradczy.
 • 1947 – Śmierć Paula Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy.
 • 1957 – Ustanowiona zostaje oznaka Paul Harris Fellow – najwyższe rotariańskie oznaczenie.
 • 1978 – Rusza program 3 x H czyli Health, Hunger, Humanity (Zdrowie, Głód, Humanitaryzm), majacy na celu działania na rzecz zdrowia, walki z głodem, poprawę warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. Pierwszą akcją przeprowadzona w ramach tego programu były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko chorobie Heine-Medina. Dało to początek przyszłemu programowi PolioPlus.
 • 1985 – Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej choroby. Do tej pory zaszczepono ponad milliard dzieci.
 • 1989 – Rada Legislacyjna RI przegłosowuje usunięcie ze statute zwrotu „only for men” („tylko dla mężczyzn”), co otwiera kobietom drogę do członkostwa w Rotary. Po 15 latach co ósmy rotarianin jest kobietą.
 • 1989 – Po pięćdziesięciu latach nieobecności Rotary powraca do Polski. 10 czerwca 1989 roku Rotary Klub Warszawa jako pierwszy klub w tzw. krajach post-komunistycznych zostaje oficjalnie przyjęty w poczet członków RI. Klub należy do Dystryktu 2390 w Szwecji, podobnie jak powstające kolejne kluby (i tak aż do roku 1997)
 • 1989 – W Polsce po zmianie systemu polityczno-gospodarczego powstają nowe i reaktywują się przedwojenne Kluby Rotary (p. również: Historia Rotary w Polsce)
 • 1995 – W celu powstania samodzielnego dystryktu polskiego utworzona zostaje dla klubów Rotary w Polsce „Special Extension Area” („Specjalny Obszar Rozwoju”) pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a (D-2390 Szwecja)
 • 1997 – 1 lipca 1997 – Powstaje samodzielny Dystrykt D-2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski. Pierwszym gubernatorem Dystryktu zostaje Bohdan Kurowski RC Olsztyn, a gubernatorem – elektem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin. Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.
 • 1999 – Podczas kadencji Gubernatora Eugeniusza Piontka do Dystryktu D-2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D-2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – jest to jeden z największych dystryktów na świecie.
 • 2000 – Podczas kadencji Gubernatora Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego do Dystryktu D–2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D–2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – jest to jeden z największych dystryktów na świecie.
 • 2002 – Europa została ogłoszona kontynentem wolnym od polio podczas Dorocznej Konwencji w Barcelonie. Rotary ogłosiło nową kampanię aby zgromadzić 80 milionów USD na dokończenie walki z chorobą. W odpowiedzi, Rotarianie z całego świata zebrali ponad 129 milionów USD.
 • 2003 – Jonathan Majiyagbe z Kano w Nigerii, został pierwszym pochodzącym z Afryki Prezydentem Rotary International.
 • 2005 – W Chicago odbyła się Konwencja Stulecia Rotary, która zgromadziła ok. 50 000 uczestników. Z tej okazji odbyły się bieg oraz marsz stulecia, z których dochód został przeznaczony na fundusz walki z polio.
 • 2006 – Tylko w czterech krajach na świecie pozostaje endemia polio: Afganistan, Indie, Nigeria i Pakistan. Od 1985 roku liczba przypadków zachorowań na polio została zmniejszona o ponad 99%.
 • 2007 – Udział w programie PolioPlus (nazywanym teraz „End Polio Now”) aktywnie rozpoczyna Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Dotychczas przekazali oni 355 milionów dolarów na rzecz walki z tą straszną chorobą, która powoduje trwałe kalectwo u dzieci. Rotarianie ze świata odpowiedzieli w 2009 roku zobowiązaniem do zebrania kolejnych 200 mln USD.
 • 2009 – Rotary świętowało setną Konwencję RI w Birmingham, w Anglii. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. arcybiskup Desmond Tutu, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon oraz aktorka i ambasador dobrej woli UNICEF, Mia Farrow.
 • 2011 – Rotary w Polsce otwiera nowy rozdział w komunikacji ze społeczeństwem – strona internetowa http://www.rotary.org.pl zyskuje nowy wygląd i wykorzystuje technologie znanych serwisów społecznościowych.
 • w 2016 roku został formalnie dokonany podział Dystryktu 2230 na: 2231 i 2232. Ostatnim Gubernatorem Dystryktu 2230, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery:  2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

  Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

DZIAŁALNOŚĆ ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

 • Kluby Rotary biorą udział we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation (m.in. granty, stypendia, wymiana studyjna, wymiana młodzieżowa, program 3H, pomoc szpitalom, hospicjom, domom dziecka, ośrodkom pomocy wszelkiego typu, etc.).
 • Kluby w polskiej części dystryktu biorą czynny udział w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Białorusi (m.in. program walki z gruźlicą u dzieci w Ukrainie, pomoc ofiarom powodzi w lipcu 2008 r.).
 • Wiele projektów wykonywanych jest w formule Matching Grants, a ich łączna wartość przekracza rocznie setki tysięcy dolarów.
 • Co roku w ramach krótkoterminowej (kilka tygodni) oraz długoterminowej (1 rok szkolny) wymiany młodzieżowej wysyłane są dzieci i młodzież do innych dystryktów / krajów. Na zasadach wzajemności nasz dystrykt przyjmuje młode osoby przysłane przez inne dystrykty.
 • Kluby Rotary w Polsce (poprzez The Rotary Foundation) są fundatorem stypendiów na prestiżowych uczelniach całego świata dla młodych ludzi chcących doskonalić się w zakresie stosunków międzynarodowych, badań międzykulturowych, studiów związanych z rozwiązywaniem konfliktów, mediacjami oraz budowaniem pokoju na świecie.
 • Dystrykt współpracuje z krajami europejskimi głównie poprzez tzw. Komitety Międzykrajowe, spośród których Komitet Polska – Francja jest najstarszy. Komitety te efektywnie realizują zadanie przyjaznej rotariańskiej współpracy ponad granicami.
 • Współpraca transgraniczna byłą szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w południowo-zachodniej Polsce została zorganizowana przez Rotarian z Niemiec, a wartość tej pomocy przekraczyła 1,2 miliona DM.
 • Kluby Rotary w Polsce promują świadomość wartości pracy społecznej oraz osobistego zaangażowania szczególnie wśród klasy średniej.
 • Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2230 zostało szczególnie zauważone i wyróżnione przez Prezydenta RI dyplomem „Wyzwanie 21. wieku – zwycięski dystrykt”

ROTARY KLUB SŁUPSK R.C. Nr 31179
76-200 Słupsk , ul.Dominikańska 5-9; tel: 0048 59 8430298 ; fax: 0048 59 8433218, e-mail: biuro@rotaryslupsk.pl
Konto bankowe: Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7704 9255 , Regon: 770844820 , NIP:839-290-00-61.